Konzervativní léčba

 • krmení dítěte ve svislé poloze

 • častější krmení v menších dávkách, aby se obsah žaludku rychleji strávil nebo co nejdelší krmení (kojení), protože během kojení se potrava nevrací zpět, pravděpodobně proto, že sáním probíhají svalové kontrakce v jícnu, které posouvají potravu do žaludku, a když se dítě pustí prsu, na vyvrácení zůstane málo nebo vůbec nic

 • dbát na to, aby dítě během krmení nehltalo vzduch

 • šetrné zacházení s dítětem po jídle

 • odávání speciálního antirefluxního sirupu GASTROTUSS® baby

 • spánek ve zvýšené poloze (v úhlu asi 60 stupňů)

 • zvýšená poloha dítěte i po najedení

 • dbát, aby dítě plakalo co nejméně, protože pláč zhoršuje projevy refluxu

 • při těžkém refluxu se doporučuje spánek na levém boku

 • důkladné odříhnutí

 • dieta s nízkým obsahem tuku, vlákniny, vysoký obsah polysacharidů

Po selhání tzv. konzervativní lé?by se p?istupuje k chirurgické léčbě, předpokladem pro její podstoupení jsou konkrétní indikace a neúspěšná 3-6 měsíční konzervativní léčba.